PREČO ZAKLADAŤ SPOLOČNOSTI V OFFSHORE
A ZAHRANIČNÝCH ONSHORE JURISDIKCIÁCH

Existuje niekoľko dôvodov, prečo čoraz viac podnikateľských subjektov využíva zahraničné spoločnosti registrované v offshore alebo onshore jurisdikciách. Či už ide o predvídateľné a zrozumiteľné právne prostredie, jednoduchý účtovný a daňový systém alebo lepšie presadzovanie práva, České spoločnosti presúvajú svoje centrály alebo jednoducho zakladajú kancelárie v zahraničí. Znížte svoje administratívnu záťaž, zbavte sa zbytočnej byrokracie a sústreďte sa na to, čo robíte najlepšie – na svoje podnikanie. Ak investujete do kryptomien, ponúkame vám naše služby súvisiace so založením spoločnosti, ktorej je obchodovanie s kryptomenami.

MEDZI HLAVNÉ VÝHODY POUŽITIA OFFSHORE COMPANY PATRIA

 • Absolútne utajenie informácií
 • Ochrana majetku
 • Nízka alebo nulová daň z príjmu
 • Žiadne dane z dedičstva alebo darovania
 • Ochrana pred infláciou
 • Obmedzenie právnych povinností
 • Zníženie prevádzkových nákladov
 • Žiadne obmedzenia pri nakladaní s devízami
 • Podpora a úľavy zo strany miestnej samosprávy
 • Prístup na severoamerické a európske kapitálové trhy
 • Žiadne obmedzenia medzinárodného obchodu
 • Daňové priznanie sa nevyžaduje
 • Žiadne obmedzenia dovozu/vývozu
 • Žiadna nákladná byrokracia

AKTUALITY

Offshore Kypr

Aktuality z Cypru

Termíny podaní a platieb pre Tax Return a Financial statements spoločností so sídlom na Cypruse

KONTAKTUJTE NÁS

Bratislava

Tel.: + 421-233-456-888   E-mail: sk-office@afinex.eu

Ostrava

Tel.: + 420-558-713-532    E-mail: cz-office2@afinex.eu

© 2022 Afinex Group Ltd