READY MADE S.R.O.

NÁZOV SPOLOČNOSTI DÁTUM ZALOŽENIAPLATITEĽ DPH Cena
VisionArtist s.r.o.246 60 87608.04.2010 NIE2 032.9 €
BLUE HARBOUR HOLDING s.r.o.088 54 785

03.02.2020 NIE1 219.7 €
SUCHÝ – vydavatelství, s.r.o.253 75 25311.06.1997 NIE 2 032.9 €
START GAME Global s.r.o. 289 57 89030.09.2009 NIE1 219.7 €
SIVEC MARBLE s.r.o.171 03 78903.05.2022ÁNO4 867.3 €
Uxores s.r.o.174 62 20725.08.2022ÁNO4 867.3 €
ILNEMICO AG s.r.o.170 87 84827.04.2022ÁNO4 867.3 €