READY MADE S.R.O.

NÁZOV SPOLOČNOSTI DÁTUM ZALOŽENIAPLATITEĽ DPH Cena
VisionArtist s.r.o.246 60 87608.04.2010 NIE2 025 €
SUCHÝ – vydavatelství, s.r.o.253 75 25311.06.1997 NIE2 025 €
START GAME Global s.r.o. 289 57 89030.09.2009 NIE 1 215 €
Uxores s.r.o.174 62 20725.08.2022ÁNO 4 860 €
Calarighe a.s.929 63 9501.07.2020NIE 6 885 €
Yasadatoro s.r.o.116 78 55121.07.2021NIE 6 075 €
Jikapern s.r.o.195 92 86804.08.2023ÁNO4 860 €
Lesdikos s.r.o.195 92 85004.08.2023ÁNO4 860 €
Erohukim s.r.o.195 42 62319.07.2023ÁNO4 860 €
Evolvente s.r.o.191 96 83128.03.2023ÁNO4 860 €
Trirollka s.r.o.191 96 85728.03.2023ÁNO4 860 €
StonedFirm s.r.o.191 96 81428.03.2023ÁNO4 860 €
Seyota Trade s.r.o.174 67 05528.08.2023ÁNO4 860 €
Fast repair car service s.r.o.170 72 75125.04.2022ÁNO4 860 €
OTS Modřice, spol. s r.o.485 29 14110.05.1993ÁNO 6 075 €
White Roses s.r.o.282 55 57726.03.2008ÁNO 6 075 €
Obchod strategie s.r.o.286 16 17123.02.2010ÁNO 6 075 €
Abraka agency s.r.o. 197 07 66511.09.2023NIE40 500 €
Wertv agenc s.r.o.191 48 23215.03.2023NIE 40 500 €