PREČO ZAKLADAŤ SPOLOČNOSTI V OFFSHORE
A ZAHRANIČNÝCH ONSHORE JURISDIKCIÁCH

Existuje niekoľko dôvodov, prečo čoraz viac podnikateľských subjektov využíva zahraničné spoločnosti registrované v offshore alebo onshore jurisdikciách. Či už ide o predvídateľné a zrozumiteľné právne prostredie, jednoduchý účtovný a daňový systém alebo lepšie presadzovanie práva, České spoločnosti presúvajú svoje centrály alebo jednoducho zakladajú kancelárie v zahraničí. Znížte svoje administratívnu záťaž, zbavte sa zbytočnej byrokracie a sústreďte sa na to, čo robíte najlepšie – na svoje podnikanie. Ak investujete do kryptomien, ponúkame vám naše služby súvisiace so založením spoločnosti, ktorej je obchodovanie s kryptomenami.

MEDZI HLAVNÉ VÝHODY POUŽITIA OFFSHORE COMPANY PATRIA

 • Absolútne utajenie informácií
 • Ochrana majetku
 • Nízka alebo nulová daň z príjmu
 • Žiadne dane z dedičstva alebo darovania
 • Ochrana pred infláciou
 • Obmedzenie právnych povinností
 • Zníženie prevádzkových nákladov
 • Žiadne obmedzenia pri nakladaní s devízami
 • Podpora a úľavy zo strany miestnej samosprávy
 • Prístup na severoamerické a európske kapitálové trhy
 • Žiadne obmedzenia medzinárodného obchodu
 • Daňové priznanie sa nevyžaduje
 • Žiadne obmedzenia dovozu/vývozu
 • Žiadna nákladná byrokracia

AKTUALITY

SK test

Annual Levy 2022 Lehota na zaplatenie ročného poplatku za rok 2022 sa predlžuje do 31. decembra 2022 bez uloženia akejkoľvek ďalšej pokuty, ako odhlasovala 30. júna 2022 Snemovňa reprezentantov. Register skutočných príjemcov Cyperská Snemovňa reprezentantov 30. júna 2022 odhlasovala predĺženie lehoty na zaplatenie ročného poplatku za rok 2022 do 31. decembra 2022 bez uloženia dodatočnej pokuty za oneskorenú platbu. Register skutočných príjemcov Odbor obchodného registra a duševného vlastníctva Ministerstva energetiky, obchodu a priemyslu informoval podnikateľskú verejnosť, že prevádzka dočasného riešenia zápisu do Registra skutočných vlastníkov firiem a iných právnických osôb bude pokračovať aj po 31. 2022 do realizácie konečného riešenia, o ktorom bude rezort čoskoro informovať. Spoločnostiam alebo iným právnickým osobám, ktoré si doteraz nesplnili povinnosti ohľadom Registra skutočných príjemcov, sa odporúča, aby sa s týmito správami poponáhľali. So začatím operácie konečného riešenia sa ustanovenia čl. 11 smernice, ktorá stanovuje ukladanie finančných pokút spoločnosti a každému jej úradníkovi za nedodržanie. V zmysle čl. 61A ods. 10 písm. f) bod i) zákona z roku 2007 o predchádzaní praniu špinavých peňazí a boji proti nemu je neposkytnutie informácií o skutočných vlastníkoch spoločností a iných právnických osobách trestným činom.

KONTAKTUJTE NÁS

Bratislava

Tel.: + 421-233-456-888   E-mail: sk-office@afinex.eu

Ostrava

Tel.: + 420-558-713-532    E-mail: cz-office2@afinex.eu

© 2022 Afinex Group Ltd