Entries by webdevel

SK test

Annual Levy 2022
Lehota na zaplatenie ročného poplatku za rok 2022 sa predlžuje do 31. decembra 2022 bez uloženia akejkoľvek ďalšej pokuty, ako odhlasovala 30. júna 2022 Snemovňa reprezentantov.
Register skutočných príjemcov
Cyperská Snemovňa reprezentantov 30. júna 2022 odhlasovala predĺženie lehoty na zaplatenie ročného poplatku za rok 2022 do 31. decembra 2022 bez uloženia dodatočnej pokuty za oneskorenú platbu.

Register skutočných príjemcov
Odbor obchodného registra a duševného vlastníctva Ministerstva energetiky, obchodu a priemyslu informoval podnikateľskú verejnosť, že prevádzka dočasného riešenia zápisu do Registra skutočných vlastníkov firiem a iných právnických osôb bude pokračovať aj po 31. 2022 do realizácie konečného riešenia, o ktorom bude rezort čoskoro informovať. Spoločnostiam alebo iným právnickým osobám, ktoré si doteraz nesplnili povinnosti ohľadom Registra skutočných príjemcov, sa odporúča, aby sa s týmito správami poponáhľali. So začatím operácie konečného riešenia sa ustanovenia čl. 11 smernice, ktorá stanovuje ukladanie finančných pokút spoločnosti a každému jej úradníkovi za nedodržanie. V zmysle čl. 61A ods. 10 písm. f) bod i) zákona z roku 2007 o predchádzaní praniu špinavých peňazí a boji proti nemu je neposkytnutie informácií o skutočných vlastníkoch spoločností a iných právnických osobách trestným činom.